Joomla! Logo

| www.PPYRO.eu |


INFORMÁCIA

(dôvod nefunkčnosti eshopu)


Podľa aktuálne platného zákona, ktorý upravuje predaj zábavnej pyrotechniky čiže zákon číslo 58/2014, je podľa §52 ods. 4 dovolené pyrotechniku kategórií 1 až 3 predávať iba v predajniach umiestnených v stavbe čiže nie cez eshop.
Tiež podľa zákona číslo 58/2014, podľa §40 ods. 5 je cez zásielkový obchod dovolené predávať iba pyrotechniku kategórie 1.

Tiež upozorňujeme zákazníkov pred nákupom aj v iných eshopoch pretože podľa §40 ods. 5 zákona číslo 58/2014 je zakázané aj nadobúdať pyrotechniku cez zásielkový obchod (čiže eshop) okrem kategórie 1 pyrotechniky.

Presná citácia §40 ods. 5 zákona číslo 58/2014: Výbušniny a výbušné predmety okrem pyrotechnických výrobkov kategórie 1 je zakázané nadobúdať a predávať formou zásielkového obchodu.!! Veľkoobchod zábavnej pyrotechniky !!

V prípade záujmu o veľkoobchodný cenník zábavnej pyrotechniky na rok 2015, kontaktujte nás na e-maili info@ppyro.eu. Do e-mailu Vás prosíme uviesť vaše firemné, a kontaktné údaje (IČO, DIČ, sídlo, názov a pod.) a tiež sken živnostenského listu alebo podobnej listiny ktorá Vás oprávňuje k podnikaniu v oblasti predaja zábavnej pyrotechniky.

.